Kontakty

Prevádzka

Korešpondenčná adresa:

ul. ČSLA 1403
908 45 GBELY

Facebook

Tel.

Ing. Magdaléna Pribylová

0902 447 336

Email

ekonom@hydinar.sk

Fakturačné údaje

Hydinár, s.r.o.
Námestie SNP 17
Bratislava 811 06
IČO: 36 748 021
IČ DPH: SK2022347954