Slepačie vajcia


Ponúkame

Slepačie vajcia slovenského pôvodu veľkosť M a L z klietkového (3) alebo podstielkového chovu (2).

 

Informácia k označovaniu vajec

Každá prevádzkareň pre nosnice má pridelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky schvaľovacie číslo, ktorým sa označuje celá produkcia vajec určená na ľudský konzum, umiestnená na trh.

Schvaľovacie číslo prevádzkarne pre nosnice sa skladá:

 •  z číslice označujúcej spôsob chovu, nasledovným spôsobom:
      0  - pre ekologickú poľnohospodársku výrobu;
      1 - pre chov vo voľnom výbehu;
      2 - pre chov na podlahe;
      3 - pre chov v obohatených klietkach;
 •  z kódu krajiny, pričom kód Slovenskej republiky je SK;
 •  a z identifikačného čísla, ktoré sa skladá zo skratky okresu, v ktorom sa prevádzkareň nachádza a poradového čísla v rámci predmetného okresu.

Označenie na obaloch vajíčok

Vajíčka sa najčastejšie predávajú balené v spotrebiteľskom obale, na ktorom musíte ako spotrebiteľ nájsť nasledovné informácie:

 • počet vajec v balení – u nás nájdete najčastejšie balenie 30, 10 a 6 kusov
 • písmeno, ktoré označuje triedu kvality – pre domácnosti, na maloobchodný predaj sú určené iba vajíčka triedy A - čerstvé a triedené vajcia. Farba potlače na vajíčku je červená. Trieda B - druhá akosť alebo chladiarenské a  konzervované. Farba potlače je modrá. Trieda C - vyradené vajcia, určené pre potravinársky priemysel.
 • označenie baliarne - značka štátu, kde boli vajíčka balené.
 • skupina hmotnosti - hmotnostné triedy sú označené príslušnými písmenami a to: S – malé, t.j. pod 53g, M – stredné, t.j. 54g až 62g, L – veľké, t.j. 63g až 72g a XL – veľmi veľké, t.j. viac ako 73g.  Ak na obale je uvedené "vajcia rôznej veľkosti", jedná sa o netriedené vajcia a udáva sa celková minimálna hmotnosť v gramoch.
 • dátum minimálnej trvanlivosti – vajcia sa triedia, označujú a balia do desiatich dní po znáške. Vajcia by sa mali skonzumovať do 21 dní po znesení. Na obale môžete mať uvedené aj "extra čerstvé" to platí len počas spomínaných deviatich dňoch.
 • odporúčaný spôsob skladovania – držať vajcia po nákupe v chlade, t.j. od 5°C do 18 °C
 • údaje o metóde chovu nosníc (či ide o chov klietkový, podstieľkový, alebo voľný výbeh,…)
 • vysvetlenie významu kódu výrobcu sa udáva najčastejšie vo vnútri obalu.

Zavolajte nám

Ak máte záujem o spoluprácu alebo chcete Vašim zákazníkom ponúkať naše produkty, neváhajte nás kontaktovať.